Почнува интензивниот курс за „Шиноби Таисо“

Posted on Categories Почетна
На 7 и 8 мај, стартуваме со првите десет часови од интензивниот курс за „Шиноби Таисо“, кој е предвиден да трае вкупно 66 часа. Поделен во три нивоа (шоден, чуден и окуден), системот ќе има за цел да им овозможи на нашите членови подлабок увид и познавање на работата на човечкиот организам, како и прва помош при повреди или дебалансирање на мускулите во телото.  
Во минатото, елементите од кои е составен системот Шиноби Таисо, биле пренесувани истовремено со боречките вештини. Оваа древна природна медицина потекнува од филозофиите и учењата на Аматсу Татара, а во Буџинкан е пренесена благодарение на учителот Тошитсугу Такаматсу.  

Од каде доаѓа името на системот?

Шиноби е назив за високо обучена личност од времето на феудална Јапонија која што била специјализирана за разни неконвенционални начини на војување. 

Таисо е генерички назив за кондиционирање на телото составен од зборовите: Таи (тело) и Со (зацврстување).
Под кондиционирање на телото се подразбира: зголемување на здравствената и работната способност, зголемување на телесната извежбаност и издржливост за поднесување на извесни напори.
Шиноби Таисо е систем создаден од водачот на Буџинкан Македонија, Игор Довезенски, со цел да ја подобри сопствената кондиција потребна за секојдневните тренинзи за класичните јапонски боречки вештини. Системот се состои од разни вежби за растегнување, како и вежби за зајакнување и зголемување на мускулната издржливост.   
Самиот систем претставува збир на традиционални начини на тренинг за растегнување и зајакнување на телото користени во класичните боречки школи. Во различни рју-ха, начините се познати под имињата: Џунан Таисо, Џунан Ундо, Рју Таи Ундо, Ки Ундо и Аики Таисо. 

Искуството на Довезенски собрано за време на 28-годишниот тренинг на корју буџутсу, заедно со истражувањето на најновите научни сознанија од полето на кондицискиот тренинг, како и изучувањето на човечката анатомија и биомеханиката (наука што ги проучува механичките појави и процеси во живите организми), допринесе за создавање на Шиноби Таисо®.
За повеќе информации и за пријавување, слободно контактирајте не преку нашиот и-мејл: daito_macedonia@yahoo.com

Теншин Шоден Катори Шинто рју Буџутсу семинар со Нобутоши Отаке Сенсеи

Posted on Categories Почетна

Водачот на Организацијата за изучување традиционални јапонски борбени вештини „Пат кон Сонцето“, инструкторот Игор Довезенски, учествуваше на меѓународниот семинар за Теншин Шоден Катори Шинто рју Буџутсу организиран од страна на шидоша Луиза Раини од Италија. Настанот се одржа во Милано, во траење од четири дена под водство на шиханот Нобутоши Отаке.

За време на семинарот, Сенсеи Отаке ги подучуваше сите кати од Омоте но Тачи, а секако до најситни детаљи ги објаснуваше и формите на борба со Бо (стап долг 180 см.), како и со Нагината. Напредните ученици имаа можност да ги изучуваат и техниките од повисокото ниво Гогјо но Тачи. 

Специјално за овој интернационален настан, допатуваа повеќе од 60 кобудоки од 14 земји од целиот свет, а тренингот како и дружењето меѓу учесниците беше на највисоко ниво.

Шиханот Отаке за време на последниот тренинг му ја предаде на Довезенски првата ката со Нагината, а детално му ги објасни и начините на користење на ова средновековно јапонско оружје.

До следниот интернационален настан, новиот материјал треба целосно да се проучи за да може да се продолжи понатаму по тешкиот Пат на оваа најстара јапонска боречка традиција. 

Bujinkan Macedonia on TV21

Posted on Categories Uncategorized

Sempai Todor Angelovski, accompanied by the younger students Vladimir Antovski, Sanja Simonova, and Taki Gakovski, were guests in the Skopje television TV21 yesterday. They represented our dojo in the show titled „Urban Tag“, where they also demonstrated several

ninjutsu techniques that are trained in Bujinkan Macedonia.

The broadcast at the start premiered a video from the testing for nidan of shidoshi ho Marko Opachikj that was recently held in the Hombu Dojo of „Taiyou e no Michi“, and afterwards our members answered questions linked to our work. At the end, kohai Sanja Simonova and kohai Taki Gakovski demonstrated kata from the school Gyokko ryu Koshijutsu, as well as several techniques required for the 5th kyu testing program.

While we provide a better footage from the appearance, you can watch this edition on the YouTube channel of TV21 —-> Here

Буџинкан Македонија на ТВ21

Posted on Categories Почетна

Семпаи Тодор Ангеловски, заедно со помладите ученици Владимир Антовски, Сања Симонова и Таки Гаковски, вчера беа гости во скопската телевизија ТВ21. Во емисијата со наслов „Урбан Таг“, тие го претставија нашето доџо, при што презентираа и дел од нинџутсу техниките кои што се вежбаат во Буџинкан Македонија. 

Самиот прилог започна со снимка од полагањето за нидан на шидоши хо Марко Опачиќ, што неодамна се одржа во Хомбу Доџо-то на „Пат кон Сонцето“, а потоа нашите членови одговараа на прашањата поврзани со нашата работа. На крајот, кохаи Сања Симонова и кохаи Таки Гаковски демонстрираа кати од школата Гјокко рју Кошиџутсу, како и техники од програмата за полагање за 5 кју.

Додека да обезбедиме подобра снимка од гостувањето, прилогот можете да го погледнете на ју тјуб каналот на ТВ21 —-> Тука

Shidoshi ho Marko Opachikj passed the nidan (II dan) test

Posted on Categories Uncategorized

The younger instructor of Bujinkan Macedonia, Marko Opachikj, on Saturday in the Hombu Dojo of „Taiyou e no Michi“ successfully passed the nidan (II dan) test. Around 30 past and current members of Bujinkan Macedonia gathered for this special occasion, who traveled to show their respect for this outstanding and esteemed member of our dojo.

Under the leadership of his teacher, shidoshi Igor Dovezenski, Opachikj started his Path on 27.02.2007. So far he had been to six summer camps, 13 international seminars organized by Bujinkan Macedonia, 47 outdoor seminars where the instructor Dovezenski held a lecture, as well as to two international seminars abroad which were taught by the shihan for Katori Shinto ryu Bujutsu – Nobutoshi Otake Sensei. Apart from this, he was studying the classical Japanese martial arts by taking part in 23 intensive seminars in the Hombu Dojo of Bujikan Macedonia, as well as in 24 one-day seminars organized by his teacher. Opachikj is responsible for teaching the new recruits in the dojo by managing the beginner group (shoshinsha), and at the same time he is the only member of „Taiyou e no Michi“ who at the same time practices all koryu traditions that are being taught in our organization (Bujinkan Takamatsu-den, Daito ryu Aikibudo and Tenshin Shoden Katori Shinto ryu Bujutsu).
We congratulate Marko wholeheartedly for his current success and we wish him even greater progress in developing his personality and character as a warrior.

„Strenght of Yari VII“ held

Posted on Categories Uncategorized

The seminar that draws a great interest from the members of Bujinkan Macedonia, once again justified the epithet „legendary“. Once again the place „Slepo Kolo“ on the hill Orljak was echoing from the powerful screams of our warriors that were practicing with pleasure the techniques of spear combat.

During the previous day, at the event, the weather conditions were constantly changing, so in the same day we experienced the