Извештај за 2014 година

Posted on Categories Почетна

Нескромно можеме да кажеме дека годината што измина беше една од најуспешните во историјата на Буџинкан Македонија, како и на Организацијата за изучување на јапонски класични боречки вештини „Пат кон Сонцето“. Карактеристично беше „испливувањето на површина“ на некои помлади ученици, кои со својата пожртвуваност и посветеност, полека но сигурно си го заземаат своето место во нашето доџо. 

Да почнеме со меѓународните семинари. Во април организиравме неколкудневен семинар за Теншин Шоден Катори Шинто рју Буџутсу, под водство на нашиот ментор за оваа најстара борбена јапонска школа, шидоша Ерик Лоув. Со него, од Холандија допатуваа и шесторица негови постари ученици. Покрај нив, учество на настанот земаа и гости од Грција и Албанија, кои за прв пат имаа можност да се сретнат со оваа прекрасна вештина. 

Што се однесува до домашните семинари, оваа година ги имаше во изобилство. Така, од интензивните, во нашето Хомбу Доџо одржавме вкупно шест, додека од семинарите во природа, беа организирани и успешно реализирани вкупно седум. Во скопското доџо на Буџинкан Македонија, исто така беа организирани шест, со што се заокружува бројката од вкупно 19 семинари, на кои учителот Игор Довезенски несебично го предаваше своето знаење на членовите на нашата Организација. 

Како поспецифични настани за 2014-та година ќе ги издвоиме: традиционалниот семинар „Кенџутсу под ѕвездите на Липац“, каде што членовите на доџо-то повторно два дена ја вежбаа мечувалската школа „Оно ха Итто рју – Такеда ден“ под врвот на митската планина Липац и преспаа во конаците на преубавиот Бељаковски Манстир. Потоа, незаобиколно мора да се спомене новиот настан познат под името „Живот во Дивината“, кој оваа година за прв пат беше организиран и кој остави неверојатен впечаток кај учесниците. Секако тука е и „Работилницата за Самоодбрана за Жени“, која што традиционално се одржува секоја година во октомври и која што е наменета пред се за припадничките на понежниот пол. И на крајот, би го споменале најголемиот од сите настани, а тоа е деветодневниот „Летен Нинџа Камп“. 

Во нашето доџо за Даито рју Аикибудо, во 2014-та година беа организирани три интензивни семинари за Аикиџуџутсу. Еден од нив беше одржан во Хомбу Доџо-то на „Пат кон Сонцето“, додека другите два во доџо-то во Скопје. Вреди да се спомене дека последниот интензивен семинар беше во траење од цели шест дена. Веќе за пролет, следната година, договорена е посета на нашиот учител Антонино Черта.  

Оваа година ќе ја паметиме и по тоа што Буџинкан Македонија доби уште еден шидоши хо (помлад инструктор) односно нашиот долгогодишен член Зоран Тодоровски успешно положи за мајсторски степен шодан (прв дан), а шидоши Игор Довезенски ја напиша и ја објави првата книга во Македонија посветена на класичните јапонски боречки вештини, а со наслов „Разговор со учениците“.

Истата можете да ја набавите во kupikniga.mk         

Доколку треба да го издвоиме најважниот настан во изминатава одина, тоа дефинитивно е патувањето на учителот Игор Довезенски во Јапонија. За да не се повторуваме повторно, повеќе информации за тоа можете да прочитате —-> тука

Во однос на присутноста во медиумите и оваа година се појавивме во неколку медиуми „со душа“, како што Игор Довезенски ги нарекува „малите“ списанија и портали. Ќе ги издвоиме интервјуата дадени за „Теа Модерна“, потоа за рубриката „БукБокс“ на офф.нет.мк, како и интервјуто дадено за бизнис порталот bi.mk

Наспроти тоа, повторно беше одбиена соработката со сите големи и гломазни медиумски машинерии кои безобразно, вулгарно и нападно и сервираат на македонската јавност патетични играни серии и шунд-забавни емисии наменски продуцирани во некои соседни земји, а на штета на македонската култура и традиција. 

На крајот, сакаме да им честитаме на сите наши членови кои на завчерашното полагање покажаа одлично знаење и се здобија со повисоки звања. Особено сме горди на нашите членови кои се стекнаа со Пофалници за нивниот труд. Во текот на целата година, Тодор А. и Кристијан М. не пропуштија ниту еден редовен час одржан во нашето доџо, додека Таки Г. имаше само еден изостанок. 

Темата за 2015-та година во Буџинкан Македонија ќе биде „Џиссен Гата“.

На сите наши членови им посакуваме уште поголем успех во годината што следи.

Нинпо Иккан! 

„Togakure ryu Ninjutsu – Kihon waza Keiko ho“ seminar held

Posted on Categories Uncategorized

The past Saturday, the last seminar of this year was held, titled „Togakure ryu Ninjutsu – Kihon waza Keiko ho“.

Shidoshi Igor Dovezenski dedicated his attention mostly to details from keri waza (leg kicks), at the pleasure of the members of Bujinkan Macedonia who participated in this event. Despite the basic techniques for striking forward, backward, from the side, and during jumps, several almost forgotten leg kicks were practiced too, which were commonly used at the beginning of the 90’s of the past century by great masters in the Organization Bujinkan.
During the seminar, techniques for rolling (taihenjutsu) weren’t left out, we also practiced attacking with a kusari fundo, and after that, defending from a hanbo (staff), as well as barehanded combat techniques.
The first seminar in the new year of 2015 is going to be an outdoor seminar, with subject: „Winter Ninja Training – Means For Survival in Nature“ 

Одржан семинарот „Тогакуре рју Нинџутсу - Кихон ваза Кеико хо“

Posted on Categories Почетна

Во саботата што измина, беше одржан последниот семинар за оваа година насловен како: „Тогакуре рју Нинџутсу – Кихон ваза Кеико хо“. 

На задоволство на членовите на Буџинкан Македонија што учествуваа на настанот, шидоши Игор Довезенски најмногу внимание посвети на деталите од кери ваза (ножни удари). Покрај основните техники на удирање напред, назад, во страна и во скок, се вежбаа и некои помалку подзаборавени ножни удари, кои на почетокот на деведесетите години на минатиот век беа многу користени од страна на големите мајстори во организацијата Буџинкан. 
За време на семинарот, не изостанаа ниту техниките на тркалање (таихенџутсу), а се вежбаа и напади со кусари фундо, потоа одбрана од ханбо (стап), како и техники на голорака борба. 
Првиот семинар во новата 2015 година, ќе се одржи во природа, на тема:„Зимски Нинџа Тренинг – Начини на Преживување во Природа“.  
Код: 3110

Togakure ryu Ninjutsu – Kihon waza Keiko ho

Posted on Categories Uncategorized

As the title says, this one-day seminar will cover the basic techniques of the ninjutsu school Togakure ryu. According to the plan, the instructor Dovezenski intends to acquaint his students how Togakure ryu was practiced in the organization „Bujinkan“ in the end of the ’80s and the beginning of the ’90s of the past century, or more accurately when the leader of Bujinkan Macedonia started his journey that still continues today. 
On this event, shidoshi Dovezenski is going to teach the basic techniques of rolling (taihenjutsu), kicking (keri waza), techniques for sneaking and attacking with a chain (shinobi aruki to kusari fundo), as well as a defense from barehanded attack, but from an armed attacked too (taijutsu).
Required equipment: keiko gi and obi, rope (kusari), wooden knife and hanbo. In case somebody lacks some of the equipment, he should let us know in time and he can use the dojos’ equipment.
Date: 20th December (Saturday) 2014
Location: Skopje (in the dojo of Bujinkan Macedonia)
Time: 11:00 – 15:00
Subject: 
– Togakure ryu Ninjutsu – Kihon waza Keiko ho
This „you don’t want to miss“ seminar will be the last in Bujinkan Macedonia this year.
P.S. The photo from 1993 with shidoshi Igor Dovezenski is taken during the outdoor seminar titled „Gyokko ryu Koshijutsu“.

Тогакуре рју Нинџутсу - Кихон ваза Кеико хо

Posted on Categories Почетна

Како што самиот наслов кажува, на овој еднодневен семинар ќе се вежбаат основните техники на нинџутсу школата Тогакуре рју. Според планот за работа, за време на настанот предвидено е инструкторот Игор Довезенски да ги запознае своите ученици со начинот на кој Тогакуре рју се вежбаше во организацијата „Буџинкан“ кон крајот на осумдесетите односно на почетокот на деведесетите години на минатиот век, поточно во времето кога водачот на Буџинкан Македонија го започна патешествието кое што се уште трае до денешните дни. 

На настанот, шидоши Довезенски ќе ги предава основните техники на тркалање (таихенџутсу), удирање со нозе (кери ваза), техники на прикрадување и напад со ланец (шиноби аруки то кусари фундо), како и одбрана од голорак напад, но и од вооружен напаѓач (таиџутсу). 

Потребна опрема: кеико ги и оби, јаже (кусари), дрвен нож и ханбо. Доколку некој нема реквизити, нека не извести на време и ќе може да ги користи тие од доџо-то.  

Датум: 20 декември (сабота) 2014

Место: Скопје (во доџо-то на Буџинкан Македонија)

Време: 11:00 – 15:00 

Тема:
-Тогакуре рју Нинџутсу – Кихон ваза Кеико хо

Овој „никако да не се пропушти“ семинар ќе биде последен за Буџинкан Македонија за оваа година.   
п.с. Фотографијата од 1993 година со шидоши Игор Довезенски е снимена за време на семинар во природа на тема „Гјокко рју Кошиџутсу“

Seminar „Ninpo Ne Waza® – Ju Yoku Go O Seisu“ held

Posted on Categories Uncategorized

Beginners, advanced members, and professional fighters too – they all helped each other and collaborated during today’s Ninpo Ne Waza seminar. The atmosphere was incredible, while the demanding training increased the precipitation in the room that much, that water was dripping slowly from the windows.

Instructor Dovezenski this time went deeply into the details, so all the participants had the opportunity to fully comprehend the techniques for combat on the ground. Attacks and defenses were taught from the most different positions, such as uma nori, kesa gatame, kocho tai, as well as grips during rolls, jumps, using the hands, the legs, even the head.
Ninpo Ne Waza always attracts great attention, so we agreed in the near future to organize another seminar that will teach the techniques for combat on the ground.

Одржан семинарот „Нинпо Не Ваза® - Џу Јоку Го О Сеису“

Posted on Categories Почетна

Почетници, напредни членови, но и професионални борци – сите си помагаа и соработуваа за време на денешниот Нинпо Не Ваза семинар. Атмосферата беше неверојатна, а прозорците постојано кондензираа и по нив течеше вода предизвикана од напорниот тренинг. 

Инструкторот Довезенски овој пат предаваше многу ситни детали, така што сите учесници имаа можност целосно да ги разберат техниките за борење на земја. Се изучуваа напади и одбрани при најразлични положби, како што се ума нори, кеса гатаме, кочо таи, но и зафати при тркалање, скокови, со употреба на рацете, нозете, па дури и на главата. 
Нинпо Не Ваза секогаш предизвикува голем интерес, па така беше договорено во блиска иднина да се одржи уште еден семинар на кој ќе се изучуваат техниките за борба на земја.