Семинари во природа

Posted on Categories Семинари

Семинарите во природа години наназад се заштитен знак на Доџо-то за класични јапонски боречки вештини Буџинкан Македонија и на организацијата Пат кон Сонцето. Никој не може да се пофали дека има поголемо искуство од нас, бидејќи досега имаме организирано над 300 настани од овој тип.

Семинарите во природа се одлична можност за учениците да го збогатат и да го проверат своето знаење, како и да ја зголемат својата психо-физичка кондиција. Покрај другото, тие им овозможуваат на учениците интеракција со петте природни елементи (годаи) како и постигнување на хармонија со околината.

Tреба да се споменат и придобивките кои ги добиваме од природата, како што се: чистиот воздух, природната влажност и сончевите зраци. Отворениот простор, далеку од градските средини, овозможува изострување на сетилата, подобрување на здраствената состојба, чистење на отровите од телото…

Со учество на семинар во природа, барем еден ден ќе заборавите на слободните радикали, позитивните јони и на негативните зрачења, предизвикани од урбаното секојдневие и од електронските апарати.

(За да ги следите најавите за семинарите во природа, редовно посетувајте ја нашата веб-страница.