Танбо семинар во Хомбу

Posted on Categories Почетна

Возбудлив семинар за борба со кратка палка (Танбо) вчера беше одржан во Хомбу-то на „Пат кон Сонцето“.

За време на настанот, учителот Довезенски обрна посебно внимание на ударите и блоковите со Танбо, како и на МаАи (растојание) и на борбата со две палки истовремено.

Учесниците беа презадоволни од наученото, а според интересот најверојатно семинарот со Танбо почесто ќе биде на распоредот на настани во Хомбу.