Одржан Шиноби Таисо® семинар за инструктори

Posted on Categories Почетна

Специјален Шиноби Таисо® семинар за инструктори се одржа денес под водство на водачот на системот – Игор Довезенски.

На настанот учествуваа лиценцираните учители кои имаат дозвола да го предаваат системот, а сите тие одлично го надоградија и го зголемија своето знаење за јапонската јога.

Инструкторите кои се обучени за Шиноби Таисо®, одржуваат часови низ разни македонски компании кои вложуваат во здравјето и задоволството на своите вработени, а дологодишната соработка со нашиот тим само го докажува квалитетот на системот создаден од страна на Игор Довезенски, врз база на неговото 40-сет годишно искуство во јапонските традиционални боречки вештини.