Тогакуре рју Шурикен

Posted on Categories Почетна

Во дворот на Хомбу на Буџинкан Македонија, вчера се одржа четиричасовен Тогакуре рју Шурикен семинар, при што учениците на учителот Довезенски имаа можност да ги научат или повторат техниките за гаѓање на Бошурикени од оваа древна нинџутсу школа.

За време на настанот, се вежбаа техники на гаѓање од стоење, седење, со трчање и извртување на телото, а учесниците пополека почнуваат да ги совладуваат начините од Тогакуре, кои навистина се едни од најтешките од сите останати рју-ха.