Готон По

Posted on Categories Почетна

Користењето на петте елементи во природата како начин за бегство (Готон По), беше темата на саботниот семинар што се одржа во шумата Млака, во близина на Хомбу Доџото на Буџинкан Македонија. Покрај членовите на нашето доџо, на семинарот присуствуваше и учесник од Република Србија.

Покрај деталното предавање за техниките и начините на користење на Готон По, учителот Довезенски демонстрираше, а потоа беа и вежбани неколку начини на криење и камуфлирање со употреба на Мокутон но Џутсу.