Шинден Фудо рју Нагината

Posted on Categories Почетна

Еден ден по семинарот со Нагината од школата Кукишин рју, беше одржан уште еден за истото оружје, но овој пат се вежбаа техники од школата Шинден Фудо рју.

Намерата на учителот Довезенски беше да можат учениците да направат споредба помеѓу начинот на користење на оружјето во двете традиции, а со тоа да го збогатат своето знаење и искуство.

Поради врнежливото време, вториот семинар со одржа во самото Доџо, меѓутоа учениците се погрижија да ја задржат работната атмосфера од претходниот ден.