Силата на Јари - предности и недостатоци

Posted on Categories Почетна

Полека, но сигурно, семинарот на кој учениците на 02052012051628jari0987.jpgБуџинкан Македонија ги изучуваат тајните на борба со копје (јари), стана традиционален.

Секоја година инструкторот Игор Довезенски ја предава вештината Соџутсу (борба со копје), откривајќи нови техники, начини и стратегии при користењето на ова оружје. Така, оваа година, повеќе внимание ќе се посвети на предностите и на недостатоците на јари-то, преку вежбање на традиционалните кати.

„Школото Шинден Фудо рју Дакентаиџутсу
ги користи следниве оружја: Јари (копје), Оно (воена секира), О Тсучи (голем
чекан), Тачи (меч) и Нагината. Легендата вели дека една вечер демонот (Тенгу) му
дошол на сон на основачот на вештината и го научил како да се бори со Јари.
Овие техники и ден-денес се сметат за најголема тајна на школата.„

На семинарот можат да учествуваат сите ученици на
доџо-то Буџинкан Македонија / Пат кон Сонцето.

Потребна опрема за вежбање: бокуто и
јари

Тема: Силата на Јари – предности и недостатоци

Ден: 13.05.2012 (недела)

Место: Слепо Коло

Програма:

08.00 часот – поаѓање од Скопје

09.00 часот – пристигнување

10.00 -16.00 часот –
теоретски и практичен дел

17.00 враќање назад