Семпаи семинар во природа: Таиден, Шинден, Куден

Posted on Categories Почетна

Како што и самиот наслов кажува, овој настан е 28112011032543sempai987.jpgпредвиден за постарите ученици на Буџинкан Македонија односно за оние кои наскоро ќе полагаат за шодан (прв дан-мајсторско звање).

На семинарот, шидоши Игор Довезенски ќе го пренесува своето знаење преку три аспекти на трансмисија:

-таиден (телесна – борбена стратегија)
-шинден (духовна – обединување на умот и телото)
-куден (усмена – совети за практична ефикасност)

Ден: 04.12.2011 (недела)

Место: познато за учесниците

Цена: бесплатно

За овој семинар нема да објавиме никаков извештај на веб-страницата поради природата на неговата содржина.