Одржан БуЈу Каи семинарот во Турција

Posted on Categories Почетна

На покана на Буџинкан Турција, учителот на Буџинкан Македонија – Игор Довезенски одржа семинар во Истанбул на кој предаваше заедно со неговиот пријател Ерџан Шарбат – инструктор и претставник на Буџинкан во оваа земја.

На прекрасно организираниот настан, Довезенски ја подучуваше школата Гјокко рју Кошиџутсу, додека неговиот колега од Истанбул предаваше борбени техники со танто, како и голорака одбрана од истите.

Полното Доџо и пофалните зборови на крајот на семинарот, како и поканата упатена кон Довезенски за повторно да предава во Турција, се само потврда повеќе за квалитетот кој Буџинкан Македонија одамна го поседува.

На крајот уште да споменеме дека со учителот Довезенски, допатуваа и неговите ученици Марко Опачиќ, Владимир Антовски, Михаил Дракалски, Таки Гаковски, Косара Довезенска и Ксенија Довезенска. Сите тие покажаа одлично знаење и честопати беа повикувани од страна на својот учител да помогнат при подучувањето на катите.