Одржана напредна Шиноби Таисо работилница за инструктори

Posted on Categories Почетна

Учителот Игор Довезенски денес одржа специјална работилница за Џунан Таисо наменета за лиценцираните инструктори од Шиноби Таисо групата.

За време на настанот, учесниците изучуваа техники со таканаречените „јога цигли“, при што за секоја положба мораа најдетално да се запознаат и со очекуваните резултати.

На крајот беше закажана и следната Работилница која што ќе се одржи во јануари, а на која ќе се изучуваат нови техники  со споменатите реквизити.