Неделен Хомбу тренинг – Танто Џутсу

Posted on Categories Почетна

13891a83-929a-43b1-99cd-b08a0d4f0fb5.jpgВо недела, 27.01.2008 година, во Хомбу Доџо-то на Буџинкан Македонија
ќе се одржи тренинг на тема Танто Џутсу (вештина на ракување со нож).
На тренингот ќе се изучуваат основните техники на самоодбрана од еден
или повеќе противници, како и ситуации кога противникот е голорак или е
вооружен со нож. Предвидени се и техники на користење на два ножа
истовремено. Исто така, внимание ќе се посвети и на психологијата и
филозофијата на борбените техники со нож.
Тренингот започнува во 11.00 и ќе трае до 15.00 часот, а цената
изнесува 200 денари. Учениците треба да понесат дрвени или пластични
ножеви (користење на вистински не е дозволено за време на тренингот), а
постои можност за купување на дрвени танто ножеви по цена од 500 денари
(од варена бука) пред самиот тренинг.