Дводневен семинар во природа на тема: Јуми Ја / Суи Рен

Posted on Categories Почетна

Шиноби воините кои ја изучувале школата Тогакуре рју Нинџутсу задолжително морале да бидат обучени во 18 воени дисциплини наречени Нинџа Јухаккеи (忍者十八系). Една од тие дисциплини е Суи Рен (水練) односно обуката во вода.

На 29/30 јуни, инструкторот на Буџинкан Македонија, Игор Довезенски, ќе одржи два семинари кои традиционално се организираат од страна на Школото за борбени вештини Пат кон Сонцето.

Првиот ден (сабота) ќе биде посветен на техниките на изработка и гаѓање со нинџа лак и стрела (јуми ја џутсу), додека за време на вториот (недела) ќе се вежбаат техниките во вода (суи рен).

На семинарот можат да присуствуваат само членовите на организацијата, но без разлика на рангот и звањето.

Во минатото, шидоши Довезенски овие две вештини ги предаваше секое лето, но пред две години одлучи овие настани да ги организира секоја втора година. Тие што ќе пропуштат сега, ќе мора да чекаат цели две години на нив.

Саботниот семинар ќе започне во 10.30, а неделниот во 10.00 часот. За сите учесници е обезбедено бесплатно спиење во Хомбу Доџо-то на Пат кон Сонцето.