„Таи Сабаки и Каеши Ваза“ семинар во Скопје

Posted on Categories Почетна

По најавата за првиот семинар во природа, еве ја и најавата за првиот семинар во доџо.

Сите кои сакаат да го усовршат своето движење, како и да научат како да го избегнат нападот на противникот и при тоа да контрираат на неговата техника, ова е одлична можност.

Овој семинар ќе понуди многу повеќе од Вашата првична замисла. Всушност, сфатете го како длабинско копање низ тајните на основите на корју-то.

Време:

12/13 јануари
11:00-13:00 / 15:00-17:00 (двата дена)

Место:

Буџинкан Македонија

(Хигаши Шибу Доџо-Скопје)

Опрема: бокуто или шиноби гатана со саја

Повеќе информации на: daito_macedonia@yahoo.com
или кај Вашите инструктори.