Еднодневен семинар за ШурикенЏутсу

Posted on Categories Почетна

Еднодневен семинар за ШурикенЏутсу се одржа во саботата во дворот на Хомбу Доџо-то на Буџинкан Македонија.

За време на настанот, учителот Игор Довезенски предаваше техники односно начини на ракување со девет различни типови на Шурикени.
Инструкторот особено внимание посвети на начините на држење на оружјето, а интересен момент беше и вежбањето на техниката на гаѓање од затскриена положба, која што учесниците многу добро ја совладаа.