Семинар во природа-Суи Рен (обука во вода)

Posted on Categories Почетна

sui_ren.jpgНа 12 јули, 2009 година, Буџинкан Македонија го организира традиционалниот семинар во природа на тема Суи Рен (обука во вода).
Ова ќе биде уште една одлична можност за сите наши членови да научат
повеќе за оваа вештина која е една од 18 основни боречки вештини (Ninja
Juhakkei), што секој нинџа морал да ги совлада за време на својата
обука.

Тема: Суи Рен / средства за преминување преку вода, бешумно влегување
во вода, водата како оружје, алатки за дишење под вода, невидливост во
водена средина, преживување преку обезбедување храна и вода за пиење
итн. 

Ден: 12 јули, 2009 (недела)

Место: Глушчево Ѓерме на Крива Река
Програма:
08.30 часот – поаѓање од Скопје
09.30 часот – пристигнување
10.00 -16.00 часот – теоретски и практичен дел
16.30 враќање назад

Цена: 1.000 денари (во цената е вклучено: семинарска такса и превоз)
Семинарот ќе се одржи без разлика на временските услови.