Шинкен Гата Тора но Маки (јондан) - интензивен семинар во Хомбу

Posted on Categories Почетна

„Шинкен гата Тора но Маки има доста сличности со Кукишинден Рју. Таа борбена форма била создадена во доцниот Едо период од страна на Ичијанаги Казума. Тoj бил ученик на Кано Јошихиро, кој, пак, бил мајстор за школата Кукишин рју.
За основа на Шинкен гата Тора но Маки се земени техниките од Кукишин рју (Дакен)Таиџутсу, како и сознанијата кои Ичијанаги ги имал од школата Шинден Фудо рју Таиџутсу, која што исто така ја изучувал во одреден период од животот.
Борбениот систем се состои од кихон и пет нивоа наречени шодан, нидан, сандан, јондан и годан“.

На 10 и 11 мај, шидоши Игор Довезенски ќе го одржи четвртиот интензивен семинар за овој борбен систем. За време на настанот ќе се вежбаат катите од четвртото ниво – јондан.

На семинарот можат да учествуваат сите ученици на доџо-то Буџинкан Македонија, како и на Организацијата за изучување на традиционални јапонски борбени вештини – Пат кон Сонцето.

Тема: Шинкен гата Тора но Маки (јондан)

Ден: 10/11 мај, 2014

Место: Хомбу Доџо – Пат кон Сонцето

Опрема: кеико ги и оби (муданша) / кеико ги и хакама (јуданша)

Пријавување и информации на Форум, во доџо или на и-мејл.