Одржан семинарот Гјокко рју Кјушо

Posted on Categories Почетна

Над 20 учесници
од Школото за борбени вештини  Пат 190220121347476587.jpgкон
Сонцето, денес ги проучуваа виталните точки на школата Гјокко рју Кошиџутсу.

Иако првично, настанот
требаше да се одржи во природа, во последен момент се одлучи дека поради
специфичноста на темата подобро е семинарот да се одржи во доџо, поради
топењето на снегот на предвидената локација и големите калишта натрупани од
надојдената река.

На почетокот на
семинарот, инструкторот Игор Довезенски ги запозна учениците со начините на
напад на виталните точки во Гјокко рју, како и со принципите кои треба да се
почитуваат при тоа. Потоа, сите учесници беа запознаени со последиците при
примената на ваквиот напад.

Шидоши Довезенски
во текот на целиот семинар несебично го споделуваше своето знаење на оваа
традиционална школа преку катите на Коши Санпо / Мото Гата. По извежбувањето на
основната ката, се вежбаа неколку варијанти, при што инструкторот во најситни
детаљи ги објаснуваше аглите и начините на нападот, како и ефектите што истиот
може да ги предизвика врз различните делови на телото на противникот.

На крајот, сите
ученици добија на подарок шематски прикази на кјушо, а нивното задоволство беше
изразено преку молба за што поскоро одржување на уште еден семинар на оваа
тема.