Нинџутсу тренинг во „Дневниот центар за децата од улица“

Posted on Categories Почетна

7b679e4c-3480-4fc8-bfe9-518b497d1e9f.jpgВо рамките на нашите хуманитарни активности, помладите инструктори на
Буџинкан Македонија, Марјан Прошев и Марко Опачиќ, одржаа нинџутсу
тренинг во „Дневниот центар за децата од улица“ што работи во рамките
на Министерството за труд и социјална политика.
Станува збор за центар, во кој се згрижуваат воглавно деца од ромската
заедница, а за кои се грижаат три прекрасни наставнички-социјални
работници, кои секојдневно ги подучуваат младите ромчиња како да
читаат, пишуваат и бројат.
Беше прекрасно да се види насмевката на нивните лица за време на
тренингот, во кој навистина уживаа, со оглед на тоа што за прв пат се
среќаваат со боречка вештина од областа на самозаштитата. Марко и
Марјан се потрудија на детски начин да им објаснат за важноста на
физичката активност и нејзиното влијание врз нивното здравје, но и
важноста да се почитуваат постарите, да се збогатува знаењето и сл.
На крајот, беше договорено  во иднина да се одржат уште неколку тренинзи во „Дневниот центар за децата од улица“.